Tukikoti Pauliina

Esittely

Tukikotimme on 7–paikkainen ympärivuorokautinen lastensuojelulaitos, jonka toiminnan tarkoituksena on turvata kodin ulkopuolella asuvien lasten ja nuorten turvallinen kasvu sekä kehitys.

Toiminnassamme huomioidaan myös lasten sekä nuorten erikoistarpeet ja olemme keskittyneet neuropsykiatristen häiriöiden (ADHD, ADD, Aspergerin syndrooma, Touretten oireyhtymä, autismin kirjo ja aistitoimintojen häiriöt) hoitoon.

 

 • Kuntoutuksen/valmennuksen pohjana on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakkaan myönteistä kehitystä tukeva lähestymistapa.
 • Toiminta perustuu asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan, ihmissuhdetaitojen sekä itsetuntoa kehittäviin kuntoutusmenetelmiin
 • Kuntoutuksen/valmennuksen periaatteena on ettei kuntoutus muodosta yhtä tarkasti määräytyvää menetelmäkokonaisuutta vaan tarvittavat keinot määritellään ja luodaan tapauskohtaisesti.
 • Tavoitteena on opastaa ja tukea asiakasta siten, että asiakkaalla on mahdollisuus oppia ja omaksua uusia toimintamalleja ja –tapoja arjenhallinnan parantamiseksi.
 • Toiminta on suunnattu avun tarpeessa oleville 0-17v. lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen.

Tavoitteiden saavuttamisessa hyödynnetään

Ekopsykologiaa / eläin- ja luontopainoitteista toimintaa »

 • Eläinavusteinen sosiaalipedagogia
 • Green Care –menetelmät

Kulttuurisia toimintamenetelmiä »

 • kädentaidot,
 • luovat menetelmät
 • musiikki
 • taide-, tiede- sekä harrastepainotteinen toiminta

"Opetetaan ja opitaan arjessa"

Selkeät ja säännölliset toimintatavat

Toimintaperiaatteet

 • Suomen lastensuojelulaki
 • Perheen yksilöllisten taipumusten sekä positiivisten voimavarojen huomioon ottaminen, niiden vahvistaminen sekä käyttöönotto
 • Omatoimisuuden ja kotikasvatuksen tukeminen
 • Sosioekonomiseen asemaan pohjautuvan eriarvoisuuden vähentäminen
 • Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen sekä ympäristöasioiden huomioiminen

Tavoitteet

 • Asiakkaiden persoonallisten voimavarojen löytyminen sekä niiden käyttöön ottaminen
 • Asiakkaiden toimintakyvyn vahvistaminen sekä sen palauttaminen
 • Syrjäytymisen ehkäiseminen
 • Asiakkaiden kouluttautuminen/työllistyminen
 • Moninaisten elämän eri osa-alueiden haasteiden voittaminen
 • Sosiaalisten investointien seurauksena tuottavien vaikutuksien aikaansaaminen
 • Asiakkaiden oman paikan löytyminen yhteiskunnassa

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö

Motivoitunut ja moniammatillinen henkilökunta on toimintamme kivijalka. 

Henkilökunnalla on erityisosaamista mm.

 • neuropsykiatrisessa valmennuksessa
 • autismin kirjossa
 • lastensuojelun kriisityössä
 • lasten- ja nuorten psyykkisessä hyvinvoinnissa
 • `Toimiva lapsi ja perhe´-kliinikkokoulutus/ Beardsleen perheinterventiossa
 • väkivallan ehkäisyssä ja turvallisessa hoidossa
 • perhetyössä
 • LOVE-lääkehoidossa
 • seikkailutoiminnassa
 • erä- ja luonto-opastoiminnassa
 • tukihenkilötoiminnnassa

Henkilökunnalla on myös vankka kokemus ja koulutus kädentaito-, taide-, tiede- ja harrastepainotteisesta toiminnasta kasvatustyön välineenä.

Arjen toiminnassa ovat tiiviisti mukana myös tukikodin omat ’Mummi & Vaari’ iloisen yhdessäolon, perinnetietämyksen jakamisen sekä positiivisen ja opettavaisen isovanhemmuuden roolituksessa.

"Tiimityöskentelyn tärkeys"

Turvallinen ja oikeudenmukainen aikuisuus

"Yhdessäolo yhdistää"

Isovanhemmuus roolimallina
on lapselle tärkeää

Sijainti

Jokioinen sijaitsee Etelä-Suomen keskipisteessä, joka on noin tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta, Turusta, Tampereelta, Lahdesta, Salosta ja Hämeenlinnasta.

Kartta Tukikoti Tasapaino, Tukikoti Pauliina

Tukikoti Pauliina

Toivontie 9
31600  JOKIOINEN

GSM  050 – 408 9315   (24h)
GSM  044 – 703 1445   (24h)

pauliina@tukikoti.fi

Yhteiskunnallinen yritys